არ უნდა იყოს რომელიმე ფრაქციის წევრი. სხდომებს უნდა გაუძღვეს მიუკერძოებლად

არ მონაწილეობს დებატებში, კენჭისყრაში მონაწილეობს მხოლოდ ხმების გაყოფისას

თანამდებობაზე აირჩევა ის კანდიდატი, რომელმაც მიიღო

ხმათა უმეტესობა ფრაქციათა უმეტესობაში

პალატის წევრათა ხმათა უმრავლესობა

თუ პირველ ტურში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ფრაქციებისა უმეტესობისა და პალატის წვერთა უმეტესობის მხარდაჭერის მქონე კანდიდატებს შორის ტარდება წილისყრა

Advertisements