საპარლამენტო ოპოზიციას შეადგენენ საკანონმდებლო ორგანოს ყველა ის წევრები, რომლებიც არ არიან იმავე ფრაქციის წევრები, რომელიც შექმნილია სამთავრობო პარტიის საფუძველზე

ჩრდილოვან მთავრობას ქმნიან ის პირები, რომელთაც მთავრობის არჩევნებში მე-2 ადგილზე გასული პარტიაშ ყველაზე მეტი ხმა დააგროვეს.

ჩრდილოვან მთავრობის წევრთა ოდენობა უნდა იყოს მთავრობის წვერთა ოდენობის ტოლი.

ჩრდილოვან მთავრობა საკუთარი წევრებისგან როტაციის წესით ირჩევს ოპოზიციის ლიდერს ისე, რომ თითოეულ წევრს თანაბარი დროით მოუწიოს ამ პოსტის დაკავება

მოქმედი და ჩრდილოვან მთავრობის წევრები თანაბარ ანაზღაურებას და სხვა სარგებელს უნდა ღებულობდნენ.

Advertisements