ყველა კონსტიტუციური თანამდებობის პირის არჩევა ხდება პრეფერენციული სისტემით

Advertisements