ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,

ვეფუძნებით რა ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის გამოცდილებას;

ერთგულნი ვართ რა პირველ და მეორე რესპუბლიკათა დემოკრატიული არჩევანის;

პატივს ვცემთ რა 1921 და 1995 წლების კონსტიტუციურ ტრადიციებს;

ვაგრძელებთ რა ჩვენი წინაპრების შრომასა და ბრძოლას ეროვნული სახელმწიფოს, თავისუფალი ბაზარისა და სამოქალაქო საზოგადოებასათვის;

ვახდენთ რა ევროპული და ატლანტიკური ერების ოჯახის შიგნით თვითგამორკვევას;

ვადასტურებთ რა ქრისტიანობისა და შემწყნარებლობის განსაკუთრებულ როლს ჩვენს ისტორიაში;

ვითვალისწინებთ რა ჩვენი საზოგადოების მრავალეთნიკურ და მრავალკონფესიურ ხასიათს;

ვზრუნავთ რა ჩვენი კულტურული მრავალფეროვნების, ენისა და დამწერლობის დაცვასა და განვითარებაზე;

ვსაზრდოობთ რა დასავლური ცივილიზაციის მემკვიდრეობით;

ვესწრაფით რა ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიულ თანაარსებობას;

გამოვხატავთ რა ჩვენს ურყევ ნებას დავამკვიდროთ, განვამტკიცოთ და მომავალ თაობებს გადავცეთ ეროვნული, სამოქალაქო და ეკონომიკური თავისუფლება;

ვაცხადებთ რა ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას წარუვალ და უზენაეს ფასეულობებად;

ვაღიარებთ რა ხელისუფლებათა დანაწილებას, შეკავებასა და გაწონაწორებას სახელმწიფო წყობის საფუძვლად;

ღვთის მიერ ჩვენთვის მონიჭებული თავისუფლების დასაცავად ვაწესებთ ამ კონსტიტუციას, როგორც მარადიულ ხელშეკრულებას წარსულ, აწმყო და მომავალ თაობებს შორის.

Advertisements