პალატა, კომიტეტი, ფრაქცია, საკანონმდებლო ორგანოს წევრი უფლებამოსილია კითხვით მიმართოს პირს, მოსამართლის, მაგისტრატის და ნაფიცი მსაჯულის გარდა, და მიიღოს მათგან პასუხი 30 დღის ვადაში

პალატას, კომიტეტს უფლება აქვს საკუთარ სხდომაზე გამოიძახოს პირი, მოსამართლის, მაგისტრატის და ნაფიცი მსაჯულის გარდა, მიიღოს ინფორმაცია და გამოითხოვოს მტკიცებულება, რომელიც აუცილებია მისთვის კონსტიტუციურ პრეროგატივათა განსახორციელებლად

საპარლამენტო ზედამხედველობა და კითხვების დასმა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ დაირვეს პირის სამოქალაქო თავისუფლებები და კონსტიტუციური პრეროგატივები

Advertisements