მთავრობის თავმჯდომარე

ეროვნული კრებისა და სენატის სპიკერები

ოპოზიციის ლიდერი

უმცირესობისა და უმრავლესობის ლიდერები ეროვნული კრებასა და სენატში

საკანონმდებლო ორგანოებში წარმოდგენილ პარტიათა ლიდერები

იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე

შტატის მთავრობების ასოციაციის თავმჯდომარე

ლეგისლატურების პალატების სპიკერების ასოციაციის თავმჯდომარე

მუნიციპალური მთავრობების ასოციაციის თავმჯდომარე

საკრებულოების სპიკერების ასოციაციის თავმჯდომარე

Advertisements