მთავრობას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება

მთავარობის მოთხოვნით კანონპროექტი განიხილება რიგგარეშედ

თუ კი 30 დღის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას მთავარობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშიებით, მას დეკრეტით იღებს მთავრობა.

Advertisements