პალატათა ერთობლივი სესიაზე სენატორები და დეპუტატები ხმას აძლევენ შტატების შესაბამისად

თითოეული შტატის პოზიცია განისაზღვრება ამ შტატიდან არჩეული სენატორებისა და დეპუტატების ხმათა უმრავლესობით

გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა შტატების უმრავლესობის მხარდაჭერა

თუ პალატათა ერთობლივი სესიაზე 1 თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდება შტატების უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ პალატათა ერთობლივი სესია გადაწყვეტილებას იღებს საკანონმდებლო ორგანოს წევრები ხმას უმრავლესობით

Advertisements