პროცედურის აღძვრის უფლება აქვს დეპუტატების სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3

ინიცირებიდან 10 დღის ვადაში პალატა ღებულობს გადაწყვეტილებას საკითხის დღის წესრიგში შეტანის შესახებ

საკითხის დღის წესრიგში შეტანიდან 20 დღის ვადაში პალატა ღებულობს გადაწყვეტილებას წარდგენილი ბრალდების დამტკიცების შესახებ

პალატაში კენჭისყრა ტარდება პროცედურის კონსტიტუციურობის შესახებ საკონსტიტუციო საბჭოს დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

პალატის წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-მა მხარი უნდა დაუჭიროს წარდგენილი ბრალდების დამტკიცებას.

ვადების დარღვევის შემთხვევაში პროცედურა წყდება

ერთი და იმავე ფაქტის საფუძველზე იმპიჩმენტის საკითხის ორჯერ დაყენება დაუშვებელია

Advertisements