საბიუჯეტო ხარჯების, ან გადასახადების გაზრდასთან, თავდაცვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონპროექტების ინიცირების ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს მთავარობას.

აღნიშნულ პროექტებს საკანონმდებლო ორგანო კენჭს უყრის მასში მთავრობის თანხმობის გარეშე რაიმე ცვლილების შეტანის გარეშე.

Advertisements