ყოველ ადამიანს, როგორც დამოუკიდებლად, ისე სხვებთან ერთად, აქვს გაერთიანების თავისუფლება, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს უფლებას:

შექმნას გაერთიანება რეგისტრაციის ან სხვა სახის ნებართვის გარეშე და მოიპოვოს იურიდიული პირის სტატუსი;

ნებაყოფლობით გაწევრიანდეს ან უარი თქვას გაერთიანების წევრობაზე;

მოიზიდოს წევრები და შემოწირულობები;

დამოუკიდებლად აირჩიოს ხელმძღვანელები და წამომადგენლები;

არ დაიბეგროს ქველმოქმედებისა და არასამეწარმეო საქმიანობისათვის.

Advertisements