პალატის წევრთა მეათედს უფლება აქვს შექმნას ფრაქცია

კომიტეტებში ადგილები ფრაქციებს შორის ნაწილდება მათი რიცხოვნების პროპორციულად

ფრაქცია ხმას აძლევს მისი წევრების სახელით, გარდა იმ შემთხვეევისა, როცა წევრს სურს დამოუკიდებლად მისცეს ხმა

Advertisements