თითოეული შტატიდან (მუნიციპალიტეტიდან) არჩეული სენატორები და დეპუტატები ირჩევენ თითო ხმოსანს.

Advertisements