მთავარობას ხმათა 2/3-ის უმრავლესობით ან საკანონმდებლო ორგანოს უფლება აქვთ დეკრეტით ან კანონით დანიშნონ ვადამდელი არჩევნები

ვადამდელი არჩევნებისას დანიშვნა იწვევს როგორც მთავარობის ისე საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატის უფლებამოსილებათა ვადამდე ერთდროულ შეწყვეტას

მთავარობას ან საკანონმდებლო ორგანოს უფლება აქვთ ვეტო დაადონ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის გადაწყვეტილებას.

ვეტოს დაძლევა ხდება საერთო წესით

დეკრეტის გაუქმება საკანონმდებლო ორგანოს შეუძლია ახალი კანონის მიღებით. ამ კანონზე მთავარობამ შეიძლება დაადოს ვეტო

ვადამდელი არჩევნები არ შეიძლება დაინიშნოს უკანასკნელი არჩევნებიდან ერთი წლის განმავლობაში

Advertisements