მთავრობისა და შესაბამისი დონის საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატის არჩევნები შერწყმულია

Advertisements