მთავრობას უფლება არა აქვს დეკრეტით მიიღოს ისეთი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადის შემოღებას ან მისი განაკვეთის გაზრდას, მოქალაქის, შტატის და მუნიციპალიტეტის, კონსტიტუციური ინსტიტუტების უფლებათა და პრეროგატივათა შეზღუდვას, ან ეხება ორგანული კანონით მოწესრიგებულ საკითხს

Advertisements