უმაღლესი სათათბირო ორგანო, ხელს უწყობს კონსტიტუციური ინსტიტუტების ჰარმონიულ ფუნქციონირებას

ახდენს კანდიდატების ნომინაციას დემოკრატიის უზრუნველმყოფი ინსტიტუტების ხელმძღვანელ თანამდებობზე

Advertisements