იუსტიციის საბჭო არის მოსამართლეთა პროფესიულ თვითმმართველობისა და საზოგადოებრივ ანგარიშვალდებულების ორანო

იუსტიციის საბჭო, კანონით დადგენილი წესით, უზრუნველყოფს სწრაფ, ხარისხიან, დამოუკიდებელ, მიუკერძოებელ და ხელმისაწვდომ მართლმსაჯულებისათვის აუცილებელ პირობებს, უზრუნველყოფს მოსამართლეთა და მაგისტრატთა სავალდებულო უწყვეტ განათლებას.

Advertisements