დაუშვებელია პალატის ბიუჯეტის შემცირება წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით.

პალატა თავად იღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისთვის გამოყოფილ სახსრების განაწილების თაობაზე, კომიტეტებიდან და ფრაქციებიდან შემოსული საბიუჯეტო განაცხადების შესაბამისად.

Advertisements