შტატის და მუნიციპალიტეტის დაფუძნების, გაყოფის, გაერთიანების, საზღვრების შეცვლის პროცედურები უნდა დასრულდეს მათი ინიცირებიდან 5 წლის ვადაში

საკონსტიტუციო საბჭო ადასტურებს ამ პროცედურის კონსტიტუციურობას

Advertisements