საკონსტიტუციო საბჭომ უნდა დაადასტუროს ცვლილებათა პროექტის შესაბამისობა კონსტიტუციის საერთო სულისკვეთებასთან.

დაუშვებელია კონსტიტუციაში ისეთი ცვლილების შეტანა, რომელიც მიმართულია ეროვნული, სამოქალაქო და ეკონომიკური თავისუფლების, ხელისუფლებათა დანაწილების წინააღმდეგ.

Advertisements