500 წევრი

ნახევარი არჩეული, ნახევარი დანიშნული

არჩეული წევრები აირჩევიან ეროვნული კრების წევრების მსგავსად

დანიშნული წევრების ნახევარს ნიშნავენ ფედერალური კონსტიტუციური ინსტიტუტები

მეორე ნახევარს თანაბარი ოდენობით ნიშნავენ შტატები და მუნიციპალიტეტები

ფედერალური, შტატისა და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოები თანაბარ თანაბარი რაოდენობით წევრებს ნიშნავენ

Advertisements